Inwestycja : Myjka przemysłowa BMW_DAIMLER kod CPV: 42995000-7
Investment: Washing machine BMW/DAIMLER code CPV: 42995000-7